Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Với mục đích bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng sử dụng dịch vụ tại Website: Sohongrieng.com, chúng tôi có những lưu ý về Chính sách bảo mật thông tin cá nhân khách hàng như sau.

1.  Mục đích thu thập thông tin.

Thị trường bất động sản có đặc tính phong phú các loại hình bất động sản và đa dạng về mục đích mua bất động sản của khách hàng. Nhằm cung cấp đến người dùng những thông tin chính xác về sản phẩm cũng như phù hợp với nhu cầu khách hàng, Website: Sohongrieng.com đề nghị khách hàng cung cấp những thông tin trong phạm vi bắt buộc.

2. Những thông tin cá nhân mà Website: Sohongrieng.com đề nghị được thu thập từ khách hàng như sau: Họ và tên, mail, số điện thoại, địa chỉ, nhu cầu…

3.  Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập để sử dụng vào mục đích sau.

Cung cấp thông tin sản phẩm.

Cung cấp tin tức bất động sản.

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến bất động sản.

Gửi thông tin đến Khách hàng;

Sử dụng để phân tích tính hiệu quả của Wedsite, và tính hiệu quả của dịch vụ cung cấp đến khách hàng.

Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;

4.  Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng.

Các thông tin cá nhân của Khách hàng được lữu trữ trong một thời gian phù hợp, nhằm cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu khách hàng đưa ra.

5.  Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Quản lý Website: Sohongrieng.com

Hotline: 0932.505.004

Email: info@sohongrieng.com

6.  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật các Thông tin cá nhân của Khách hàng, sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng Website: Sohongrieng.com được bảo mật.

Khách hàng cần cung cấp thông tin cá nhân trong các tình huống sau:

Truy cập, sử dụng website;

Yêu cầu báo giá, cung cấp thông tin, dịch vụ hoặc hỗ trợ;

Sử dụng dịch vụ của website;

Đăng ký nhận tin thư, email quảng cáo hoặc các loại tin tức khác;

 

Tin tức bất động sản

Dự án bất động sản

phone